69964.com杀料高手榜

 

绝杀半波

160期:绝杀半波->蓝波单<- 开:?00准
158期:绝杀半波->绿波双<- 开:数04准
156期:绝杀半波->蓝波单<- 开:鸡43准
155期:绝杀半波->蓝波单<- 开:鸡07准
154期:绝杀半波->红波双<- 开:牛03准
153期:绝杀半波->绿波双<- 开:鸡19准
152期:绝杀半波->绿波单<- 开:龙12准

 

 

 

 


红单:01.07.13.19.23.29.35.45
蓝单:03.09.15.25.31.37.41.47
绿单:05.11.17.21.27.33.39.43.49
红双:02.08.12.18.24.30.34.40.46
蓝双:04.10.14.20.26.36.42.48
绿双:06.16.22.28.32.38.44

使用者须自行承担有关责任,本网络站恕不负责,未满十八岁之人士,谢绝浏览本网站,特此声明!